top of page
Private Property

MERO montasje skal være den beste bedriften for våre kunder og ansatte. 

Misjon

I MERO montasje AS jobber vi hver dag for å være den mest pålitelige og effektive leverandøren av tekniske industrielle tjenester. Vi bidrar til økt energieffektivitet og forlenger levetiden på kundens anlegg.

MERO montasje sin største styrke er våre ansatte.  I vår bedrift skal hver enkelt medarbeider få utvikle og bruke sitt potensial gjennom opplæring, involvering og medvirkning. Vi skal gjøre hverandre gode.

MERO montasje sin hovedmålsetning er å være den beste bedriften for våre kunder og ansatte. Dette innebærer blant annet at vi er på en kontinuerlig forbedringsreise der formålet er å skape merverdi for våre kunder og ansatte. Dette gjør vi gjennom å jobbe smart, sikkert, levere god kvalitet og gjennom planoppnåelse, – alt på en kostnadseffektiv måte.

 • Lean bidrar til økt kundeverdi gjennom kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser.

 • Trygt og sunt arbeidsmiljø, standardiserte prosesser, økt effektivitet og konkuranseevne.

Helse, miljø og sikkerhet (HMSK)

HMSK og risiko er MERO montasje viktigste fokusområde. Alle våre ansatte skal kjenne seg trygge på sin arbeidsplass og komme uskadd hjem etter dagens innsats.
 

 • Alle skal etterleve gjeldende lover og regler

 • Vi skal forebygge og unngå skader på mennesker, materiell og miljø

 • Vi skal være sikret mot kriminelle handlinger (mot mennesker, eiendom og systemer)

 • Vi skal alltid ha fokus på risikoidentifisering og tilhørende risikoreduserende tiltak

 • Alle har rett og plikt til å bryte inn i, og om nødvendig stoppe arbeid som skaper fare for liv og helse

 • Vi skal overvåke og følge opp arbeidshelsen til ansatte, og jobbe forebyggende for å hindre arbeidsrelaterte skader og sykdommer

 • Vårt arbeid og våre produkter skal til enhver tid tilfredsstille den avtalte kvalitet

 • Vi skal drive kontinuerlig forbedring av kvalitetssikringssystemet

 • Vi skal sikre god kommunikasjon og medvirkning fra personell i hele organisasjonen

bottom of page