top of page
ISO-jakker

PÅ BRUK AV ISOLASJONSPUTER I TEKNISK ROM

4 stk isolasjonsputer på ventiler (ventilputer)

Driftsbetingelser:

  • medietemperatur: 80ºC

  • omgivelsestemperatur 32 grader ( teknisk rom / fyrhus)

  • energipris 60 øre pr kWh

  • årlig driftstid 5640 timer = 8mnd

  • årlig energitap uten isolasjon 2541kWh

  • nedbetalingstid 4 stk puter til Sluseventil DN 150 ca. 6180 timer/ 8,5 mnd drift.

Eksempelet er etter dagens energipriser.
Beregninger og kostnader er tilgjengelig for våre kunder på vårt intranett.

FORDELER MED ISOLASJONSPUTE

  • Betydelig ENØK gevinst

  • Reduserer energitapet i ventiler med opptil 90 %.

  • Enkel montering

  • Enkel og hurtig montering / demontering ved vedlikehold og inspeksjon.

Dette sikrer gjenbruk av isolasjonsenheten.

Lavere temperatur

Reduserer problemer med overoppheting i tekniske rom og tilstøtende bruksareal.

Reduserte driftsproblem 

Som følge av lavere romtemperatur reduseres problemer med feil i styringsautomatikk.

 

Helse / Miljø / Sikkerhet

Bedret arbeidsmiljø for teknisk personell

Iso standard 9001.

bottom of page